Startsida‎ > ‎Idé‎ > ‎

Erfarenhet

En erfaren ledare arbetar dagligen med frågeställningar där besluten får olika konsekvenser. Denne arbetar även inom en strategi och mot ett mål. Få personer har all den erfarenhet som krävs för att värdera konsekvenser och se hur dessa påverkar företagets mål och långsiktiga strategier. Ofta är rätt beslut att ta hjälp internt och externt för att hitta den väg som är rakast men sällan enklast.

Det är alltid en god idé att be om en second-opinion när du bearbetat ett problem och känner dig osäker på vilket beslut du skall ta. Att ta hjälp med att analysera orsak-verkan och diskutera utfallet av olika scenarion grundlägger arbetet inför en bra förankring internt i organisationen och gentemot företagets kunder. Förändringsarbete är krävande men samtidigt nödvändigt i de flesta företag.

Stundtals ställs man inför frågan om företaget ska gasa eller bromsa. Erfarenhet är en tillgång när ni som företag står inför ett val att antingen utveckla, expandera och investera, eller bromsa, effektivisera och konsolidera.

Ibland kan arbetet som ledare kännas ensamt och svårt, att dela med sig och få stöd underlättar.

”Tony har under sina år som ledare i olika befattningar arbetat med förändring i både lönsamma och olönsamma företag. Många organisationsförändringar har genomförts, flera strategier har diskuterats och arbetats fram, företag har grundats och utvecklats, marknadsbudskap har arbetats fram och kommunicerats och olika prissättningsmodeller har prövats. Tony bidrar med sina erfarenheter av olika beslut, olika arbetssätt och som stöd att hantera de känslor som finns både i ledningen, personalen och hos kunderna.”
Comments