Startsida‎ > ‎Idé‎ > ‎

Kapital

Många företag hamnar i situationer där tillgången på kapital diskuteras. Det kan bero på gjorda förluster som ger en svag soliditet i företaget. Det kan även bero på att företaget ”stagnerat” och inte längre utvecklas. Att arbeta med frågan kring kapitalanskaffning innan dessa situationer inträffar är en fördel. I denna fråga är ägarna huvudrollsinnehavare, och bör förbereda sig på vissa frågor. Vill ägarna dela med sig av sitt ägande? Hur värderar ägarna företaget? Söker bolaget finansiering eller ägarkapital? Är det likviditet som krävs, en balansräkning som behöver stärkas, eller är det investeringar i framtida idéer som skall finansieras? Det finns många olika vägar att gå, via affärsänglar, investmentföretag, kreditgivare och med offentliga medel.

”Tony bidrar med kontaktnät inom finansiering. Tony har erfarenhet av att förbereda och marknadsföra företaget inför träffar med finansiärer. Tony bidrar även med taktiska råd och förhandlingsstöd när parterna kommit till nästa steg i processen.”

Comments