Startsida‎ > ‎Idé‎ > ‎

Ledarskap

Att ta beslut är beroende av och underlättas av erfarenhet. Att ta beslut handlar om att ta in den information som finns, analysera den, diskutera den och sedan bestämma sig. Tony kan hjälpa dig i din analys och ditt beslutsfattande.

Att vara rak och tydlig men ändå empatisk och lyssnande är en balansgång som är svår och oerhört viktig. Hur nära kan du komma din närmaste personal? Hur går jag från ett ”man-tycker-att” uttryck till ”jag-vill” uttryck? Hur förklarar du genomgående och pedagogiskt utan att förmedla känslan av att verka bäst på allt? Hur tar du emot åsikter och idéer från din organisation? Hur löser du konflikter och hur ger och tar du kritik?

En bra ledare har inte händerna i alla syltburkar. Ledaren är sällan den som förstår varje detalj i verksamheten bäst och den som är bäst att ta de operativa besluten inom ”core business”. En bra ledare är tillgänglig och lyhörd för förslag. För att nå det stadium där företaget fungerar bäst krävs att ledare delegerar uppgifter. Att leda företaget genom andra ger ofta en bra kreativ miljö och skapar dynamik och förändringsvillighet.

Ett företag som kontinuerligt följs upp utifrån förutbestämda kvalitativa och kvantitativa nyckeltal tvingas ofta till att förbättra processer och metoder. Nyckeltalen ska ses som ”fyrtorn” att navigera efter på vägen till de övergripande målen.

”Tony har genom åren lett helt oerfaren personal som är på sin första arbetsplats och mellanchefer med lång och djup erfarenhet. Olika grupper behöver ledas och motiveras på olika sätt. Tony bidrar med sin erfarenhet av att leda olika personalkategorier. Steg ett är att starta i styrelsen och ledningsgruppen, ett forum där Tony tillbringat största delen av sin tid.”

Comments