Startsida

Honoris startades under hösten 2010.
Företaget erbjuder stöd till högre befattningshavare i deras vardag. Detta sker huvudsakligen i mellansverige som hyr-vd, på konsultbasis, via mentorskap eller styrelsearbete. Företaget kan även äga mindre poster i kundföretag.
Det blir vanligare och mer legitimt att företag i förändring tillfälligt tar in erfarna ledare under begränsade perioder, som stöd, komplement och avlastning för befintlig ledning. Det blir även vanligare att ägarledda företag utvecklar sitt styrelsearbete och sin bolagsstyrning med hjälp av externa ledamöter.
Tanken med Honoris är att erbjuda just dessa möjligheter till företag i förändring.
Denna sida har som mål att ge besökarna en bild av vilken erfarenhet som finns att tillgå och vilka tjänster som erbjuds.
Känner ni som besökare att intresse finns för en kontakt, skicka ett mail så får du ett snabbt svar.
VÄLKOMNA!


 


Företagsbanner
Ċ
Tony Cornelius,
22 okt. 2017 07:52
Ċ
Tony Cornelius,
2 sep. 2020 02:29
Comments