Startsida‎ > ‎

Ägarpolicy

Företaget har som strategi att återinvestera delar av sin vinst i företag där Honoris verkar som uppdragsgivare, policyn bygger på att äga mindre andelar (10-25%) samt att bidraga med ägartillskott för att stärka kapitalsvaga företag.

Företaget har även som strategi att förvalta sitt eget kapital genom investeringar i noterade bolag och att regelbundet se över sin portfölj för bästa avkastning.

Comments